55 ปี กับความสุขทุกมื้อส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์...

55 ปี กับความสุขทุกมื้อส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์...พร้อมเผยเตรียมสร้าง 2 แบรนด์น้องใหม่ “เล่งหงษ์ คิทเช่น” และ “ลิวโฮ ซูชิ บายเล่งหงษ์” บุกตลาดปี 61

อ่านเพิ่มเติม...

55 ปี กับความสุขทุกมื้อส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์... (2)

55 ปี กับความสุขทุกมื้อส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์...พร้อมเผยเตรียมสร้าง 2 แบรนด์น้องใหม่ “เล่งหงษ์ คิทเช่น” และ “ลิวโฮ ซูชิ บายเล่งหงษ์” บุกตลาดปี 61

อ่านเพิ่มเติม...

55 ปี กับความสุขทุกมื้อส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์... (3)

55 ปี กับความสุขทุกมื้อส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์...พร้อมเผยเตรียมสร้าง 2 แบรนด์น้องใหม่ “เล่งหงษ์ คิทเช่น” และ “ลิวโฮ ซูชิ บายเล่งหงษ์” บุกตลาดปี 61

อ่านเพิ่มเติม...

ภูเก็ตชูอาหารจัดงาน“กิน เที่ยว เฟี้ยว ยกเกาะ@ภูเก็ต/Phuket Street Food Festival 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยวปิดท้ายไตรมาสสามของปี

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต, สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต,  เทศบาลนครภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด  ภูเก็ต, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารภูเก็ต และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กำหนดจัดงาน “กิน เที่ยว เฟี้ยว ยกเกาะ@ภูเก็ต” หรือ Phuket Street Food Festival 2017 ในเดือนกันยายนนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และเน้นย้ำภาพลักษณ์ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy City)  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เมืองทั่วโลกเป็นเมืองแรกในอาเซียนและในประเทศไทย พร้อมรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ต 

อ่านเพิ่มเติม...

Rhythm on the Moon Orchestra

ออร์เคสตรา สายฝนใต้แสงจันทร์

Rhythm on the Moon Orchestra

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 

ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

-----------------------------------------------------------------

  ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรม ออร์เคสตรา สายฝนใต้แสงจันทร์ Rhythm on the Moon Orchestra ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...