อิ่มบุญ สุขใจ งานบวชนาคช้าง หนึ่งเดียวในโลก

 

            หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยวิถีการดำเนินชีวิตระหว่างคน (ชาวกวยหรือกูย) กับช้าง อันผูกพันกันมายาวนานร่วมร้อยๆ ปี ช้างจึงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าช้างที่เลี้ยงไว้ใช้งานหรือเป็นพาหนะ  ช้างในความเชื่อทางศาสนาถือว่าเป็นสัตว์มงคล ในงานประเพณี พิธีกรรมสำคัญจะมีช้างเข้าร่วมอยู่ด้วยเสมอ เช่น การสู่ขวัญ ทำบุญ งานมงคลสมรส และการอุปสมบท เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา และคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบวิถีไทย จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จึงได้จัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560” ขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

  

        งานประเพณีบวชนาคช้าง เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมามากกว่า 100 ปี ชาวกวยจะนำบุตรหลานที่มีอายุครบ 20 ปี และอยู่ในละแวกเดียวกัน จะนัดบวชพร้อมกัน โดยเชื่อว่าการบวชนี้ถ้าจะให้ได้ชื่อเสียงหรือบุญมากจะต้องขี่ช้างแล้วแห่ไประยะไกลๆ มีผู้คนร่วมขบวนแห่นาคเป็นจำนวนพัน

โดยในวันแรกเป็นพิธีปลงผมนาค ทำขวัญนาคหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง ท่ามกลางความภูมิใจของพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ได้เห็นลูกหลานบวชเรียน หลังจากปลงผมแล้วก็จะเข้าสู่พิธีทำขวัญนาค โดยเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่นาคสวมใส่ก็เป็นตามแบบประเพณีบวชนาคช้างของชาวกวยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งล้วนมีความหมายทั้งสิ้น อย่างเช่นยอดแหลมของกระโจมหรือชฎาที่นาคสวมใส่ หมายถึง สติปัญญาอันหลักแหลมในการศึกษาพระธรรม ส่วนใบไม้จากต้นมะยม ก็เป็นตัวแทนของความชื่นชมนิยมยินดี 

      ในวันต่อมานาคทั้งหมดจะขึ้นนั่งบนหลังช้างมารวมกันที่วัดแจ้งสว่าง ช้างทุกเชือกจะถูกวาดลวดลายเติมสีสันบนตัวให้มีความสวยงาม จากนั้นขบวนแห่นาคช้างอันยิ่งใหญ่ตระการตาก็เริ่มเคลื่อนออกจากวัด เพื่อไปประกอบพิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ตา ณ วังทะลุ บริเวณที่ลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล ส่วนในวันสุดท้ายเป็นพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง เป็นอันเสร็จพิธีการบวชนาคช้างในปีนี้

 

                                             

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ (ดูแลสุรินทร์-บุรีรัมย์) โทร. 0 44 51 4447-8

 

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017