กองทัพอากาศจัดนิทรรศการมีชีวิตสุดอลังการกับงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กองทัพอากาศ ได้นำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา ถูกถ่ายทอดภายงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ที่กองทัพอากาศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม –วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นี้ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00น. - 20.00น.

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมมือกับ บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ“ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืน”

เพื่อทำเป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดขึ้น โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทร 02-544-8590,025448556

อ่านเพิ่มเติม...

อิ่มบุญ สุขใจ งานบวชนาคช้าง หนึ่งเดียวในโลก


หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยวิถีการดำเนินชีวิตระหว่างคน (ชาวกวยหรือกูย) กับช้าง อันผูกพันกันมายาวนานร่วมร้อยๆ ปี ช้างจึงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าช้างที่เลี้ยงไว้ใช้งานหรือเป็นพาหนะ  ช้างในความเชื่อทางศาสนาถือว่าเป็นสัตว์มงคล ในงานประเพณี พิธีกรรมสำคัญจะมีช้างเข้าร่วมอยู่ด้วยเสมอ เช่น การสู่ขวัญ ทำบุญ งานมงคลสมรส และการอุปสมบท เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา และคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบวิถีไทย จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จึงได้จัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560” ขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพฟ้าเตรียมจัดงานนิทรรศการมีชีวิต "กองทัพอากาศกับศาตร์พระราชา"

 

     กองทัพอากาศขอเชิญชมนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น. 

อ่านเพิ่มเติม...

“กี๊ก บุ๊ค” ชวนสัมผัสนิยายภาพ “รักเปื่อย” ของ “คงเดช จาตุรันต์รัศมี” ในบทสรุปที่สมบูรณ์

คุณจีระวุฒิ เขียวมณี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ “GEEK BOOK” (กี๊ก บุ๊ค) และ คุณนุษรา สร้อยสำโรง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหนังสือภาษาไทย บริษัท บีทูเอส จำกัด ร่วมงานเปิดตัวนิยายภาพ “รักเปื่อย” (ฉบับปรับปรุงใหม่)  โดยมี คงเดช จาตุรันต์รัศมี ผู้เขียน พร้อมแขกรับเชิญ เบสท์-ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ ร่วมพูดคุยถึงนิยายเล่มนี้ ณ ร้านหนังสือ B2S (บีทูเอส) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4
 

อ่านเพิ่มเติม...