Rhythm on the Moon Orchestra

ออร์เคสตรา สายฝนใต้แสงจันทร์

Rhythm on the Moon Orchestra

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 

ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

-----------------------------------------------------------------

  ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรม ออร์เคสตรา สายฝนใต้แสงจันทร์ Rhythm on the Moon Orchestra ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพอากาศจัดนิทรรศการมีชีวิตสุดอลังการกับงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กองทัพอากาศ ได้นำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา ถูกถ่ายทอดภายงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ที่กองทัพอากาศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม –วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นี้ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00น. - 20.00น.

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมมือกับ บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ“ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืน”

เพื่อทำเป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดขึ้น โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทร 02-544-8590,025448556

อ่านเพิ่มเติม...

อิ่มบุญ สุขใจ งานบวชนาคช้าง หนึ่งเดียวในโลก


หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยวิถีการดำเนินชีวิตระหว่างคน (ชาวกวยหรือกูย) กับช้าง อันผูกพันกันมายาวนานร่วมร้อยๆ ปี ช้างจึงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าช้างที่เลี้ยงไว้ใช้งานหรือเป็นพาหนะ  ช้างในความเชื่อทางศาสนาถือว่าเป็นสัตว์มงคล ในงานประเพณี พิธีกรรมสำคัญจะมีช้างเข้าร่วมอยู่ด้วยเสมอ เช่น การสู่ขวัญ ทำบุญ งานมงคลสมรส และการอุปสมบท เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา และคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบวิถีไทย จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จึงได้จัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560” ขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพฟ้าเตรียมจัดงานนิทรรศการมีชีวิต "กองทัพอากาศกับศาตร์พระราชา"

 

     กองทัพอากาศขอเชิญชมนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น. 

อ่านเพิ่มเติม...