ทัพฟ้าเตรียมจัดงานนิทรรศการมีชีวิต "กองทัพอากาศกับศาตร์พระราชา"

 

          กองทัพอากาศเตรียมจัดนิทรรศการมีชีวิตภายใต้ชื่องาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

         การจัดงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และ ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ตัวแทนปราชญ์เกษตร จากมหาชีวาลัยอีสาน รวมไปถึง คุณนิรันดร์ชัย เกษบึงกาฬ เกษตรกรเครือข่ายจาก เอฟเวอร์กรีน เขาใหญ่   นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มาร่วมกันเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีนิทรรศการที่รวมศาสตร์พระราชาที่นำใช้ในกองทัพอากาศและขยายสู่ชุมชนเครือข่ายจนประสบความสำเร็จ 

       อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ นิทรรศการฝนหลวง การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นพลังงานไบโอดีเซล การปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการเทพประทานธารา และการส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน 

        มีการสอนถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 การฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ พร้อมเรียนรู้สูตรลับชากาแฟ 8 สูตร ฝึกอาชีพทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ และเรียนรู้การทำตลาดสินค้าออนไลน์ พบกับวิถีเกษตรคนเมือง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ จากทั่วประเทศไทย อาทิ การจัดแสดงพันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาค พร้อมเพลินดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศและศิลปินดังได้ทุกวัน

        งาน"กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"จัดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560  ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.