งานชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว จันทบุรี ครั้งที่ 2

 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง(ดูแลจันทบุรี) เทศบาลตำบลหนองบัว จัดงานชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวด้านนันทนาการ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปได้มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดดำรงไว้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งทางที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี ได้มองเห็นความสำคัญของชุมชนหนองบัวในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการเป็นชุมชนการค้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีบ้านเรือนเก่าแก่อายุนับร้อยปีอยู่เป็นจำนวนมาก ริมคลองมีทิวทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรืองของขนมแปลกที่หาทานได้ยาก และของขึ้นชื่อในชุมชนอีกหลายชนิด ได้แก่ ขนมควยลิง ขนมติดคอ ขนมตะลุ่ม ตังเมน้ำอ้อย ไม้กวาด น้ำตาลอ้อย เป็นต้น

                ภายในงานได้มีการตกแต่งสถานที่และประดับไฟบริเวณตลาดชุมชนหนองบัว จัดร้านค้าขายอาหารพื้นเมือง ขนมแปลกที่ขึ้นชื่อของชาวหนองบัว และเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรม มวยตับจาก ลูกสะบ้า ยิงหนังสติ๊ก การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และกิจกรรมแข่งขันกินขนมแปลก  นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลผ่านทางเฟสบุ๊คชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว โดยกติกาการประกวดสามารถติดตามได้ทางเพจเฟสบุ๊คดังกล่าว