ภูเก็ตชูอาหารจัดงาน“กิน เที่ยว เฟี้ยว ยกเกาะ@ภูเก็ต/Phuket Street Food Festival 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยวปิดท้ายไตรมาสสามของปี

 

ภูเก็ตชูอาหารจัดงาน“กิน เที่ยว เฟี้ยว ยกเกาะ@ภูเก็ต

Phuket Street Food Festival 2017

ส่งเสริมการท่องเที่ยวปิดท้ายไตรมาสสามของปี 

 

 

        จังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต, สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต,  เทศบาลนครภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด  ภูเก็ต, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารภูเก็ต และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กำหนดจัดงาน “กิน เที่ยว เฟี้ยว ยกเกาะ@ภูเก็ต” หรือ Phuket Street Food Festival 2017 ในเดือนกันยายนนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และเน้นย้ำภาพลักษณ์ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy City)  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เมืองทั่วโลกเป็นเมืองแรกในอาเซียนและในประเทศไทย พร้อมรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ต 

          นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมีของดีที่จะอวดสู่สายตาชาวโลกมากมาย นอกจากจะเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติหาดทรายชายทะเลที่สวยงามแล้ว ภูเก็ตยังได้นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหาร เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่สำคัญมีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมทั้งชาวไทย บาบ๋า เพอรานากัน และหลายศาสนาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านการทำอาหารซึ่งมีความโดดเด่นและหาทานได้เฉพาะในจังหวัดภูเก็ตจนยูเนสโก้ได้ประกาศให้ภูเก็ตเป็น Gastronomy City ประกอบกับในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีสถานประกอบการด้านที่พักในภูเก็ตยังให้ข้อเสนอราคาส่วนลดพิเศษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดงาน  “กิน เที่ยว เฟี้ยวยกเกาะ@ภูเก็ต” หรือ Phuket Street Food Festival 2017 จะเน้นนำเสนอเมนูอาหาร   อาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทะเล  อาหารสร้างสรรค์ และอาหารถิ่นหากินยาก ให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ชิมกันในราคาสุดพิเศษจากโรงแรมทุกระดับ ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ตลอดจนร้านอาหารตามตลาดนัดสไตล์แนวเก๋ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วเกาะภูเก็ตตลอดเดือนกันยายน  ซึ่งจะเปิดตัวกิจกรรมในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ในตัวเมืองภูเก็ต มีบู๊ธอาหารออกร้านนำเสนอสุดยอดเมนูที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตมารวมอยู่ที่เดียวกันและรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่แสดงถึงนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารไม่น้อยกว่า 50 บู๊ธ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วต้องห้ามพลาด  และจะกำหนดให้งาน “กิน เที่ยว เฟี้ยวยกเกาะ@ภูเก็ต” หรือ Phuket Street Food Festival เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือนกันยายนทุกปีของจังหวัดภูเก็ตต่อไปอีกด้วย”

          ส่วนนางกนกกิตติกา  กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ททท.ได้มีแผนการดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มของนักท่องเที่ยวตามกลยุทธ์กระตุ้นค่าใช้จ่ายและขยายฐานกลุ่มตลาดกลาง-ระดับบน โดยคาดหวังว่างาน “กิน เที่ยว เฟี้ยวยกเกาะ@ภูเก็ต” หรือ Phuket Street Food Festival 2017” ที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นับว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ภูเก็ต สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร การถ่ายภาพอาหารเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวสายอาหารให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปยังสถานที่วัตถุดิบ เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้น ที่สำคัญเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวภูเก็ตให้ดูมีสีสันส่งท้ายไตรมาสที่สามของปีได้เป็นอย่างดี