สำรวจ“บึงกาฬ” แหล่งสายธาร...อารยะ

บึงกาน บึงกาญจน์ บึงกาฬ บึงน้ำขนาดใหญ่ที่เดิมชาวบ้านเรียกขานว่า “บึงกาน” จากภาษาอีสานแปลคำ “กาน” นี้ว่า กั้น หรือดัก หรือขวาง เนื่องจากบึงกาฬเป็นบึงขนาดใหญ่ที่กั้นตำบลบึงกาฬเอาไว้ตลอดแนว

            ต่อมามีการเขียน “บึงกาน” เป็น “บึงกาญจน์” ตามชื่อของ “ขุนกาญจน์” ผู้นำสมัยนั้นและเห็นว่าคำพ้องเสียงมีความหมายดีกว่า แต่การเปลี่ยนจาก “บึงกาญจน์” เป็น “บึงกาฬ” ไม่มีหลักฐาน แต่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการตั้งเมืองกาฬสินธุ์ เพราะคำว่า “กาฬ” ภาษาอีสานมีความหมายว่า เป็นเมืองที่มีดินดำน้ำชุ่ม 

อ่านเพิ่มเติม...