ททท.เปิดโครงการ Family Holiday พร้อมแนะนำไกด์บุ๊คสำหรับตลาดครอบครัว

 

 

IMGP7005
IMGP7031
IMGP7042
IMGP7049
IMGP7066
IMGP7068
1/6 
start stop bwd fwd

 

           

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ร่วมกับนิตยสารแฟมิลี่ทราเวล และสโมสรเซ็นรัลบัณฑิตน้อย จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษในโครงการ “Family Holiday”  ด้วยหนังสือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว Family Holiday Guidebook สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวให้ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เป้าหมาย ณ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคุณภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน ที่ผ่านมา

            คุณภัทรพร สิทธิวนิช ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า สถาบันครอบครัวถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของสังคม ถ้าครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น ย่อมส่งผลดีต่อสังคมด้วย

            ซึ่งททท. ตระหนักถึงศักยภาพและความสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว จึงได้จัดทำ Family Holiday Guidebook ขึ้น เพื่อรวบรวมและแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัว

            รวมทั้งกระตุ้นให้ครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ได้ใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งประเทศไทย ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองสมาชิกครอบครัวได้ทุกช่วงวัยที่มีความสนใจหลากหลายและสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใช้เวลาไม่มากทั้งยังช่วยกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นด้วย

            โดยหนังสือมีการรวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก รวม 7 หมวด ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก สวนสัตว์ กิจกรรมต่างๆ ร้านอาหาร โรงแรมและเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำสำหรับครอบครัว ซึ่งแต่ละหมวดจะมีเรื่องราวและสถานที่ต่างๆที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกครอบครัวได้เลือกใช้เวลากับการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสานรักและสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

            นอกจากนี้ ททท.ยังได้จัดกิจกรรมในเส้นทางท่องเที่ยวนำร่องแบบคาราวาน 2 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เส้นทางนี้จะพาสมาชิกครอบครัวไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พร้อมร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และกิจกรรมดำน้ำ

            เส้นทางที่ 2 ร่วมเดินทางไปสัมผัสลมหนาวที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมศิลปะที่สวนซ่อนศิลป์ สนุกกับกิจกรรมศิลปะเปเปอร์อาร์ต และวอล์คแรลลี่ ที่ Pete Maze ทำกิจกรรม RC ปิดท้ายด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก นั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนมทดลองรีดนม ป้อนนมให้ลูก ชมกระบวนการผลิตนมไทย