เอสโซ่ พร้อมลูกค้าสถานีบริการ พันธมิตรธุรกิจและพนักงาน ร่วมทอดกฐิน มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

 

 

IMGP6379_resize
IMGP6383_resize
IMGP6393_resize
IMGP6405_resize
IMGP6422_resize
IMGP6426_resize
IMGP6473_resize
IMGP6478_resize
IMGP6503_resize
IMGP6524_resize
IMGP6528_resize
IMGP6606_resize
IMGP6608_resize
IMGP6645_resize
IMGP6651_resize
IMGP6710_resize
IMGP6883_resize
01/17 
start stop bwd fwd

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับลูกค้าสถานีบริการเอสโซ่ พันธมิตรธุรกิจ สโมสรพนักงานเอสโซ่และพนังาน ร่วมระดมทุนจัดทอดกฐินสามัคคี โดยได้รับเงินบริจาคกว่า 902999 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกบูรณะโบสถ์และโบราณสถานต่างๆให้กับวัดปู่บัว จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเพื่อเป็นการอนุรักษ์สบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

            พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ผ่านทางรถคาราวานวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้เด็กๆในท้องถิ่นต่างจังหวัดได้สัมผัสเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย

            คณะผู้บริหารเอสโซ่ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย มร.นีล เอ.แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ คุณมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ คุณยอดพงศ์ สุตฑรรม กรรมการและผู้จัดการตลาดขายปลีก พร้อมทั้งคุณเข็มชาย โอสถาพันธุ์ นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่