ททท.สำนักงานลำปาง จับมือสายการบินนกแอร์เปิดเส้นทางกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Green Season ด้วยเส้นทาง 106 ตามรอยศรัทธา 3 ครูบาล้านนาหละปูน พร้อมร่วมงานประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลกที่ลำพูน

 

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.สำนักงานลำปาง ได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินนกแอร์เส้นทางดอนเมือง- เชียงใหม่ เที่ยวบิน DD8306 (09.05 น.- 10.20 น.) และเส้นทางลำปาง - ดอนเมือง เที่ยวบิน DD8523 (16.20 น.-17.45 น.)เริ่มด้วยงานประเพณีสลากย้อมที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร คืองานประเพณีสลากย้อม ประเพณีหนึ่งเดียวที่ยังคงถือปฏิบัติ จัดระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน โดยการจัดงานประเพณีสลากย้อมจังหวัดลำพูน เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน นับเป็นงานประเพณีที่มีความเป็นมาและสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง งาน “สลากย้อม” เป็นประเพณี ที่มีอัตลักษณ์แห่งเดียวในโลก โดยมีรากฐานมาจาก "ชาวยอง" หรือกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อจากสิบสองปันนา ก่อนจะอพยพมาอยู่ที่เมืองยองในพม่าและย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีที่แล้ว

กิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นเมื่อยามเช้า โดยชาวบ้านต่างทยอย นำสิ่งของต่างมาจัดวางกันอย่างไม่ขาดสาย เช่นเดียวกันวัดและชุมชนต่างๆ ก็ประกอบพิธีแบบเดียววัน ทำให้บรรยากาศ วัดวาอารามแต่ละแห่งต่างคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้กันอย่างคึกคัก สำหรับ ความเป็นมาของประเพณีสลากย้อมทางเหนือ หรืองานประเพณีสารทเดือนสิบ ของภาคใต้ หรืองานบุญประดับดินของภาคอีสาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับประเพณีสิบสองเป็ง หรือประเพณีเดือนสิบสอง หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวล้านนา เดือนสิบสองทางเหนือจะนับไวกว่าเดือนภาคกลางไปสองเดือน ดังนั้นประเพณีสิบสองเป็งจึงตรงกับเพ็ญเดือนสิบ หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10การทำบุญเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)


หากนักท่องเที่ยวมาร่วมงานในภาคกลางวันจะได้ชมความงามของต้นสลากย้อม เห็นกระบวนการจัดทำต้นสลาก เห็นการร่วมใจของแรงพลังศรัทธา และบันทึกภาพต้นสลากย้อมในมุมที่เลือก ส่วนภาคกลางคืนท่านจะได้เห็นแสง เสียง มิติเหมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ ชมการนำเสนอแบบใหม่ ชุด “ย้อมสลากย้อม ด้วยแสงสี” พร้อมกับโบราณสถานองค์ประกอบอันงดงาม ประกอบเพลง “ล้านนาซิมโฟนี” บทเพลงการประพันธ์เรียบเรียงโดย คุณจรัล มโนเพ็ชร ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ที่ฝากสรีระสลายกลายเป็นผงธุลี ไว้ที่เมืองลำพูน พร้อมกับผลงานเทคนิคการนำเสนอต่างๆมากมายจนกลายเป็นแรงบันดาลใจหลายคน ทำให้งานวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยเฟื่องฟูในเมืองลำพูนจนถึงในปัจจุบันกลายเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว และเป็นที่มาของการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณ : สายการบินนกแอร์ และ ททท. สำนักงานลำปาง
#ลำปางพลัสลำพูน #ทททลำปาง #นกแอร์ #สายการบินนกแอร์