กรมสวัสดิการทหารอากาศจัดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติการจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก​ วิถีพอเพียง​ สวัสดิการร่วมใจรุ่นที่21

 

 

เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร มอบหมายให้นาวาอากาศเอกวัลลภ

 

ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ การจัดตลาดนัดสินค้า

 

ราคาถูกวิถีพอเพียง สวัสดิการร่วมใจ จัดโดย หลักสูตรนายทหารนักเรียนสวัสดิการรุ่นที่ 21 ณ ลานหน้า

 

โรงเรียนสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 พลอากาศตรีอาณัติ เดชพร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น

เพื่อให้นักเรียนนายทหารสวัสดิการรุ่นที่21 ได้เรียนรู้การจัดตลาดนัด

สวัสดิการได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในการวางแผนการจัด

งานด้านสวัสดิการและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ กำลังพลรวมถึงครอบครัว

ตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศด้านสวัสดิการ

      ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งมีการออกกลุ่มสวัสดิการ และพ่อค้าแม่ค้า

มากมาย ประกอบไปด้วยสินค้าคุณภาพดี อาทิ สินค้าของกองบิน, สินค้าราคาถูกจาก

โรงงาน, สินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า, อาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆ

อีกมากมาย มีการแลกเปลี่ยนการค้า และได้ประโยชน์จากกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 

 

 

กรมสวัสดิการทหารอากาศจัดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติการจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก วิถีพอเพียง สวัสดิการร่วมใจ