“เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่14” จังหวัดสระแก้ว ดินแดนแห่งผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกของประเทศไทย

 

            ฤดูฝนอันแสนชุ่มฉ่ำ สายฝนเริ่มโปรยปรายสู่ผืนดิน ยอดไม้ผลใบอ่อนสีเขียวสดที่บอกเล่าเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชสู่ห่วงโซ่อาหารของพันธุ์สัตว์นานาชนิด รวมถึงเหล่าบรรดาผีเสื้อ“ราชินีแห่งแมลง” ที่ได้มาอาศัยแห่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเจริญพันธุ์ และมาสยายปีกบินอวดโฉมให้เราได้เห็นกันปีละ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี มีมากกว่า 500 สายพันธุ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและถ่ายภาพความงามนี้


            จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องให้มาเที่ยวชมผีเสื้อ กว่า 500 สายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ณ ลานน้ำตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา นำโดยนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว,อุทยานแห่งชาติปางสีดา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ,สมาคมรักษ์ปางสีดา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครนายก  ฯลฯ

             เทศกาลดูผีเสื้อที่ลานน้ำตกปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 และจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความงามของธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สะดวกสบายจากกรุงเทพฯ มาถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดาใช้ระยะทางเพียง 250 กิโลเมตร

            โดยอุทยานแห่งชาติปางสีดาและพื้นที่ป่าใกล้เคียงภายในจังหวัดสระแก้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น “ดินแดนผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกของประเทศไทย” จากองค์กรยูเนสโกภายใต้ชื่อ“ดงพญาเย็น-เขาใหญ่”  มีผีเสื้อมากกว่า 500 สายพันธุ์ออกมาให้ได้ชื่นชมความสวยงาม ในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายจากการท่องเที่ยว

           อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวอันดับแรกๆ ในทวีปเอเชีย

            ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมตามปฏิทินท่องเที่ยว ของจังหวัดตามเทศกาลงานประเพณีของพื้นที่ และพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สุขภาพและวัฒนธรรม นำไปสู่กิจกรรมชั้นนำของภูมิภาคดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสร้างการกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เริ่มระหว่างเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม

พบกับกิจกรรม Butterfly Night Market ที่รวบรวมของดี ของเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว

การแสดงดนตรีจากศิลปินมากมาย ในวันที่ 21-22 มิถุนายน

บริเวณข้างบริษัทฮอนด้า ตรงข้ามบิ๊กซี จังหวัดสระแก้ว