เสน่ห์ชุมชนบางเสร่ ชลบุรี จัดกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

 

  จังหวัดชลบุรีกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม”แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ พบกับการสาธิต และการจำหน่ายสินค้าของชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดบางเสร่คงคาราม พร้อมตื่นเต้นตระการตาไปกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่องระดับประเทศและวงดนตรีไทยระดับจังหวัด โดยกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. บริเวณวัดบางเสร่คงคาราม สัตหีบ ชลบุรีจังหวัดชลบุรี

     
     วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนำโดยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม วัดบางเสร่คงคาราม
 ม.4 บางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย

รวมถึงมีการมอบรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรีจัดการประกวดขึ้น มีกิจกรรมดังนี้

* กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่องในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก”

* กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บางเสร่ ยิ้มได้”

* กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “บางเสร่ บ้านฉัน”

* กิจกรรมประกวดวงดนตรีไทยประเภทเดี่ยวและประเภทวง

* กิจกรรมวาดภาพ หัวข้อ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวานสืบสานอย่างยั่งยื่น”
ทั้งนี้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกถือว่าจัดอยู่ในระดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง คือ ชุมชนชายทะเล มีวิถีชีวิตในการทำประมงพื้นบ้าน จูงใจ ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้ามาชมและศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ และศักยภาพของพื้นที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบเอง หรือพัทยา ซึ่งสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวได้

 

  สิ่งเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ เป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุน และเสริมสร้าง เศรษฐกิจ รากฐานให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ชุมชน