ชาวปทุมฯ ชวนเที่ยวชมวิถีชาวริมน้ำ สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมการค้าสมัยก่อน ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก

 

    ชาวสามโคก ปทุมธานี พร้อมใจกันเปิดการค้าเก่า ตลาดอิงน้ำสามโคก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยของชาวไทย หลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาทิ รามัญ จีน มุสลิม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์มากมาย ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตลาดอิงน้ำสามโคก จากความสำเร็จโครงการนี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสู่โครงการอื่นต่อไป

   การจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีคุณมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จในครั้งนี้  นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากนักท่องเที่ยวแล้ว ผู้ค้าปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 1,500คน ต่อวันและมีแนวโน้มมากขึ้น อีกทั้งจากการประเมินตามร้านค้าพบว่าในแต่ละวันที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมีเงินหมุนเวียนภายในชุมชนกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งหากนับจากวันเริ่มโครงการ มีเงินสะพัดภายในตลาดเกือบ 30 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน   การจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ กินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดสู่โครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ตลาดอิงน้ำสามโคก ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม จากชาวบ้านในพื้นที่ ราคาไม่แพง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย รัชกาลที่ 6 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ ฯลฯ พร้อมมุมถ่ายรูป ชิค ชิค ทั้ง Wall Art  วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา   ด้วยบรรยากาศชุมชนที่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งมีแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสัญจร เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมที่ทำมาค้าขายทางเรือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันอย่างมีความสุข

 

เดินทางจากกรุงเทพฯ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตลาดอิงน้ำสามโคก เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 น.