ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทย หัวใจ Robotics ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

    สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐิ์ด้วยระบบ Automation ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมี ดร .นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

      อีกทั้งยังมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกรับประทาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่ ส.ส.ท. ดำเนินการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้จัดงานขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ปัญหา ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนให้ได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ

     การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบวิทยาการหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,454 คน หรือ 453 ทีม และได้ทำการแข่งขันคัดเลือกเฟ้นหาผู้ที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่สมาคมส่งเสริมและเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ได้แก่

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน”

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขันที่ “หุ่นยนต์ Bit Racer”
3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขันที่ “Robo Rescue”
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13เกมการแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-One

 

 

        การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งดีที่ทาง ส.ส.ท. และหน่วยงานผู้สนับสนุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นเวทีแห่งการสร้างสัมพันธภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันในทุกด้าน