ททท. จัดกิจกรรม กิจกรรม Luxury Trade Meet & FAM trip เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Luxury Trade Meet ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้แทนบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วโลก จำนวน 35 ราย ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) ประกอบด้วย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 12 ราย , ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ 9 ราย , ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 10 ราย , ภูมิภาคอเมริกา 4 ราย และภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลุ่ม Luxury อาทิ โรงแรมและรีสอร์ท สปา บริษัทนำเที่ยว สายการบิน โรงเรียนสอนทำอาหาร จำนวน 35 ราย ในฐานะผู้ขาย (Seller)

   

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยระดับพรีเมียมและการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อีกทั้งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่ Quality Destination อย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท.”

 

   

 

นอกจากกิจกรรม Amazing Thailand Luxury Trade Meet แล้ว ททท. ยังได้จัดกิจกรรม Amazing Thailand Luxury FAM Trip ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยนำผู้แทนบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศทั้ง 35 ราย ไปเยี่ยมชมและทดสอบสินค้าท่องเที่ยวระดับพรีเมียมของประเทศไทยตลอดจนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวตลาดกลุ่มระดับบน (ผู้มีรายได้สูง) จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - ตราด, กรุงเทพฯ -กระบี่-ตรัง และ กรุงเทพฯ-เชียงราย ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสร้างกระแสการเดินทางสู่เมืองรองเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงด้วย