ฉลองครบรอบ 50 ปี เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) สู่การเป็นฐานการผลิตเส้นใยเอสเตอร์ระดับโลก

 

 

บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด เปิดฐานปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดทำการขึ้นในฐานะฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(Thailand Science Park)จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม 2561 นี้

 

 

 

เทยิน ฟรอนเทียร์ มุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในระดับโลก ที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยซึ่งเป็นวัตถุดิบไปจนถึงเนื้อผ้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับสิ่งทอ และการตัดเย็บ รวมถึงการดำเนินการจำหน่ายในตลาดโลก
เพื่อที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นและการตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้า เทยิน ฟรอนเทียร์ จึงได้มีการจัดตั้งระบบซัพพลายที่แข็งแกร่งด้วยการนำข้อตกลงทางการค้าเสรีในเอเชีย มาใช้ร่วมกับฐานการผลิตอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

 

 

 


นอกจากนี้เพื่อจะสร้างจุดเด่นของการทำธุรกิจที่เหนือกว่าในเอเชีย จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งTFTILนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย โดยที่ TFTIL จะมุ่งเน้นในการพัฒนาสารโพลีเมอร์ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ อีกทั้งเราจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปหลังจากการผลิตโพลีเมอร์และเส้นใยอีกด้วย

 

 

 

จากการร่วมมือกันระหว่างฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับสาขามัตสึยามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเส้นใยรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทยินในประเทศจีน (เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน) และความร่วมมือกับสถาบันการวิจัยภายใต้รัฐบาลไทยของสวทช. เราจึงคาดว่าจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพและการฟังก์ชั่นการใช้งานที่สูงได้