ททท. และสายการบินไทยสมายล์ ผนึก ๓ สมาคมด้านท่องเที่ยวไทย จัดทัวร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่”

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานนิทรรศการภาพเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “ ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ ” ณ ลานเอเทรียม ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และจำหน่ายแพ็กเกจทองเที่ยว ราคาพิเศษ จากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) และสายการบินไทยสมายล์ ชวนคนไทยเที่ยวตามรอยพระบาททั่วไทย “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นาย วรเนติ หล้าพระบาง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวเปิดงาน

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ ที่ทรงเยี่ยมเยือนราษฎรไปทั่วทุกภูมิภาค

โดยจัดทำเป็นหนังสือ “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙ เส้นทาง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการต่อยอดขยายผลจากหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท ที่ได้เคยจัดทำและเผยแพร่พระเกียรติคุณในวาระครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

 

โดยมี จำนวน ๙ เส้นทาง ๕ ภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง

เส้นทางที่ ๑ ตามรอยพระบาทดับทุกข์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี , โครงการชั่งหัวมัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี และ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ ๒ น้ำพระทัยแห่งความเมตตา โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบาง-กระเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ

  

 

ภาคตะวันออก

เส้นทางที่ ๓ ทรงเป็นนักอนุรักษ์จากผืนดินจรดชายฝั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี และโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยองภาคเหนือ

เส้นทางที่ ๔ จากไร่เลื่อนลอยสู่สถานีเกษตรหลวงแห่งแรก สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และชุมชนบ้านยาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางที่ ๕ พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมสู่เกษตรแผนใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

เส้นทางที่ ๖ พระอัจฉริยะแห่งการพัฒนา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางที่ ๗ พอเพียงด้วยวิถีเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร และบ้านเชียง จ.อุดรธานี

 

ภาคใต้

เส้นทางที่ ๘ พ่อของแผ่นดินผู้ทรงแก้ปัญหาดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนพฤกษ์ศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส

เส้นทางที่ ๙ บรรเทาทุกข์ปวงชนชาวลุ่มน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ , พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติปากพนัง และชุมชนขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช 

โดยภายในงาน “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” ในครั้งนี้ ไทยสมายล์ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่น่าสนใจ ตลอดจนนำเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ศาสตร์จากพระราชาผ่านการท่องเที่ยวโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ มาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะยังคงสถิตย์อยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป”

สนใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ได้ภายในงาน “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ “ ณ ลานเอเทรียม ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมรับคู่มือท่องเที่ยว “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ ” ฟรี จำนวน ๙๙๙ เล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งรอบการแจกหนังสือ ดังนี้ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๙ แจกหนังสือจำนวน ๔๙๙ เล่ม และในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๓.๑๙ น. และ ๑๘.๑๙ น. จำนวนรอบละ ๙๙ เล่ม