ททท.อีสาน ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมปฎิบัติบูชาครั้งสำคัญ ณ พระธาตุพนม และเชิญชวนสมทบทำบุญ "ข้าวเหนียวห่อ" ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

 

ททท.อีสาน ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมปฎิบัติบูชาครั้งสำคัญ ณ พระธาตุพนม ในเย็นวันที่ 10 ธ.ค.59 ถึง เช้า วันที่ 11 ธ.ค.59

และเชิญชวนสมทบทำบุญ "ข้าวเหนียวห่อ" ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ให้พ่อออกแม่ออกนำไปทานในวันเดินทางกลับ บัสละ 1,500 บาท