ยาดม-ยาหม่อง สมุนไพรโบราณป้าต้อย

 

ยาดม-ยาหม่องสมุนไพรโบราณ บ้านสองพี่น้อง อู่ทอง สุพรรณบุรี เป็นตำรับที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของป้าต้อยเครือวัลย์ คล้ายจินดา โดยคุณกสิณา สุริยะมงคลเดช ผู้สืบสานต่อยาดมหัวโตป้าต้อย สูตรยาหม่องมีการพัฒนาขึ้นมาจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ เป็นที่รู้จักโดยมิได้โฆษณาแต่เป็นที่ยอมรับว่าดีจริงๆ

 

 

มีการพัฒนารูปลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว เป็นของฝาก-ของที่ระลึกและของที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ภายใต้การดูแลของ อพท.อู่ทอง และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง โดยนำแบบของรูปปั้นคนโบราณและคนแคระ ศิลปะสมัยทวารวดีอันเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ มาปั้นเป็นตุ๊กตาบนฝายาดม-ยามหม่อง นับว่าเป็นงาน hand made ที่มีคุณค่า

จากผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆ อันทรงคุณค่านี้ยังนำไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่พิเศษ เมืองโบราณอู่ทองอีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ:คุณต้อย โทร. 081-763-9230

ขอขอบคุณ อพท.พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี