“มหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และ CHAINGRAI COFFEE – TEA & GREEN FOOD FESTIVAL 2016"

“มหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และ CHAINGRAI COFFEE – TEA & GREEN FOOD FESTIVAL 2016" ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2559 ณ ลานกาสะลอง เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยมี คุณประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคุณโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ รักษ์ดินรักษ์น้ำ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

และที่ขาดมิได้คือคุณกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า " เพื่อเป็นการยกระดับ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตามนโนบายของภาครัฐที่เน้นการส่งเสริมการกระจายรายได้หลักของจังหวัดเชียงรายที่มาจากการเกษตรและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น"

   

CHAINGRAI COFFEE – TEA & GREEN FOOD FESTIVAL 2016 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ที่มาร่วมงานตลอดมา กิจกรรมภายในงานท่านจะพบกับการแสดงผลงานกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งการแสดงวิถีชีวิตเกษตรกรในการผลิตกาแฟ ตามกระบวนการผลิตกาแฟอินทรีย์ รวมถึงการจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งศิลปินดารามากมาย