เที่ยวงานถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยค ณ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

atp (1)
atp (10)
atp (11)
atp (12)
atp (13)
atp (14)
atp (15)
atp (16)
atp (17)
atp (18)
atp (2)
atp (3)
atp (4)
atp (5)
atp (6)
atp (7)
atp (8)
atp (9)
01/18 
start stop bwd fwd

วันที่ 3 มิถุนายนนี้ เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานถนนคนเดินหรรษาวินยานุโยค ณ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการ ผจก.อพท.7 ในฐานะผู้จัดการตลาดหรรษาวินยานุโยค ได้กล่าวเปิดงานถนนคนเดินหรรษาวิยานุโยค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทุกศุกร์และเสาร์แรกของเดือน มีการเปิดถนนคนเดินฯ อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 3 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายเป็นต้นไป งานนี้เป็นผนึกกกำลังของทุกคนในชุมชนเพื่อต้องการชักชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงาน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยและเที่ยวถนนคนเดิน เดินชมสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่มหลากหลาย ละลานตาไปกับการออกร้านทั้ง 2 ฝั่งข้างทางตลอดทั้งเส้นทาง รับรองความหรรษา ณ ถนนคนเดินหรรษาวิยานุโยค