อพท.7 จัดประกวดเมนูอาหารถิ่นที่มีส่วนประกอบจากเส้นขนมจีนเมืองอู่ทอง

dasta (1)
dasta (10)
dasta (11)
dasta (12)
dasta (13)
dasta (14)
dasta (2)
dasta (3)
dasta (5)
dasta (6)
dasta (7)
dasta (8)
dasta (9)
01/13 
start stop bwd fwd

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าร้านอาหารเมืองโบราณอู่ทอง จัดกิจกรรมประกวดเมนูอาหารถิ่นที่มีส่วนประกอบจากเส้นขนมจีนเมืองอู่ทอง ณ พื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดกิจกรรมเมนูอาหารถิ่นครั้งนี้มีกติกาให้ใช้ขนมจีนเป็นส่วนประกอบเนื่องจากเมืองโบราณอู่ทองถือเป็นแหล่งที่มีการผลิตขนมจีนแหล่งใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี การตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือคุณกนกพร ล้อมทอง เมนูอาหาร ขนมจีนหน้าตั้ง รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณแวว สว่างแจ้ง บ้านดงเย็น เมนูอาหารน้ำยาป่าซุปเปอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์ เมนูเบญจคีรี ศรีอู่ทอง และคุณโชติกา ลิ้มวิลัย เมนู ตำโบราณ บานบุรี

 

รางวัลที่1ขนมจีนหน้าตั้ง

 

รางวัลที่ 2 น้ำนาป่าซุปเปอร์

รางวัลที่ 3 ส้มตำโบราณ บานบุรี

รางวัลที่ 3 เบญจคีรี ศรีอู่ทอง

คุณสมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้รักษาการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) กล่าวว่าเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเรื่องของอาหารถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องที่พักเรื่องและแหล่งท่องเที่ยว เพราะอาหารเป็นตัวบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นนั้นด้วย