เส้นทาง มอก. (มงคล อำนาจ ก้าวหน้า) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช

 

 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

          วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ นั้น เป็นโบราณสถานสถานศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย พระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย

 

           ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน ผู้คนนิยมมากราบไหว้นมัสการขอพรเสริมความมงคลให้กับชีวิตและการเดินทาง ขอพรให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงการขอบุตร  

 

           ความน่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนจะกันเรียกว่า พระธาตุไร้เงา เพราะองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้น ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนก็ตาม ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรจึงทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางนี้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาเยือน

  

          ประเพณีที่สำคัญประจำทุกปีก็คือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา ชาวนครจะร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์

ข้อมูลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ : 435 ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิกัด : https://goo.gl/maps/FwFsr8R5x7WiNKaZ9    

เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.

 

ขอขอบคุณ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ 

และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

#ทททภูมิภาคภาคใต้ #หรอยแรงแหล่งใต้ #โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ #aworldconnectmagazine #วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช