มหกรรมแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

 

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 


         งานมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวสุรินทร์ให้ดำรงอยู่สืบไป

           ในปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามจาก 12 คุ้มวัดชื่อดัง อาทิ วัดบูรพาราม...วัดศาลาลอย...วัดกลางสุรินทร์ ฯลฯ มีขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 66 เชือกที่ประดับสวยงามร่วมขบวน

          เริ่มต้นด้วย ขบวนสถาบันชาติ ขบวนศาสนา และ ขบวนพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ขบวนรัชกาลที่ ๑ สร้างบ้านแปงเมือง, ขบวนรัชกาลที่ ๒ เฟื่องฟูวรรณกรรม, ขบวนรัชกาลที่ ๓ เลิศล้ำเศรษฐกิจ, ขบวนรัชกาลที่ ๔ แนวคิดอารยะ, ขบวนรัชกาลที่ ๕ วัฒนะสู่สากล, ขบวนรัชกาลที่ ๖ มากล้นการศึกษา, ขบวนรัชกาลที่ ๗ ประชาธิประไตย, ขบวนรัชกาลที่ ๘ นำไทยสามัคคี, ขบวนรัชกาลที่ ๙ บารมีพระมากล้น และขบวนรัชกาลที่ ๑๐ ปวงประชาเปี่ยมสุข

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์

#Amazingไทยเท่ #TatSurin #อีสานแซ่บนัว