เมืองชลบุรี เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง บางเสร่ เที่ยววิถีเท่ ชุมชนบางเสร่ 2018

 

 

     กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งสายสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

กิจกรรม เดิน - วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่)

. กิจกรรม เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) 

๒. ประเภท  ๑. วิ่งบนชายหาด ระยะทาง ๑ กิโลเมตร   (จำนวน ๔๐๐ คน)

                               ๒. วิ่งระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร   (จำนวน ๔๐๐ คน)

                               ๓. วิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร   (จำนวน ๒๐๐ คน)

    ๓. ขั้นตอนการสมัคร

      ยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

      ลงทะเบียน กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

    ๔. คุณสมบัตรผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ/เพศ

    ๕. กติกา

      ผู้สมัครต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต

      ผู้สมัครต้องสมัคร กิจกรรมเดิน - วิ่ง บางเสร่  ในวันและเวลาที่กำหนด

      ผู้สมัครต้องลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์วิ่ง  ในวันและเวลาที่กำหนด

ผู้ที่จะได้รับเหรียญที่ระลึกจะได้รับต่อเมื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัยในประเภทที่ลงสมัคร

 

       โดยกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ถนนเลียบชายหาดบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2561 

พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัคร ได้ที่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 

Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน