สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดงานแถลงประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2560 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดงานแถลงประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2560 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ และนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญ และถูกจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 26 ปี ซึ่งทางจังหวัดได้จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในธีม "พนมรุ้งเรืองศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี" โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดง Visualize 4D Presentation หรือที่เรียกกันว่า 4D Mapping เป็นการฉายภาพประกอบเล่าเรื่อง พนมรุ้งเรืองศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี ไปบนปราสาทพนมรุ้งจำลองที่เราเคยได้เห็นกันไปแล้วในงานลูกของพ่อ เมื่อตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมา และการแสดงจินตนฤมิตร แห่งปราสาทพนมรุ้ง เจิดแจรงแสงศรัทธา พนมรุ้งมหาเทวาลัย ซึ่งจะเป็นการย้อมองค์ปราสาทหินพนมรุ้งด้วยแสงสีที่สวยงาม พร้อมบทบรรยายบอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัยแห่งนี้

  

ในปีนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติจากดารานำจากละครเรื่องนาคี คุณแต้ว ณฐพร เตมีย์รักษ์ และนางสาวไทยประจำปี 2555 มาร่วมแสดงในงานด้วย และตลอด 3 วันของการจัดงาน ทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้ขึ้นไปเคารพสักการะเทพเจ้าบนปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้ ซึ่งในปกติแล้วทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นไปบวงสรวงทางด้านบนของปราสาท ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • รวมพิธีบวงสรวงองค์พระศิวะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้ง ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำบายศรีหรือเครื่องไหว้สักการะมาเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงได้ โดยให้จัดวางในบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

  • ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที 9 และรัชกาลที่ 10 ขบวนแห่พาหนะเทพ ผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10 ได้แก่ขบวน หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส และขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีในเวลา 17.30 น.
  • ชมการแสดง Visualize 4D Presentation เริ่อง พนมรุ้งเรืองศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี โดยจะเป็นการย้อมองค์ปราสาทด้วยแสงสีที่สวยงาม และมีบทบรรยายบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา และความศักดิ์สิทธิ์ของเทวาลัยแห่งนี้ โดยมีการจัดแสดงวันละ 2 รอบ รอบละประมาณ 20 นาที รอบที่ 1 เวลา 19.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 20.00 น.ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน
  • ชมการแสดงจินตนฤมิตรแห่งปราสาทเขาพนมรุ้ง เรื่อง เจิดจรัสแสงแห่งศรัทธา รอยมรรคาแห่งนาคี ซึ่งเป็นการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมไปบนปราสาทจำลอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของปราสาทพนมรุ้งตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน
 

 นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และตลาดอารยธรรม วนัมรุง ณ บริเวณลานโพธิ์ ให้ทุกท่านได้เลือกชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเชิญชิมอาหารพื้นเมืองโบราณหายาก พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ยังจะได้ชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกด้วย