คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ คว้าอันดับที่ 2 "สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว " ในงานอัมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ แฟร์ ครั้งที่ 8

 

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง“สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับสำหรับครอบครัว”จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร อัมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากหน่วยงานที่ได้รับการเสนอโหวตทั้งหมด 10 หน่วยงาน โดยมี นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล

สำหรับรางวัลชนะเลิศ คือ ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ และ รองชนะเลิศอันดับสอง คือ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ ที่ งานอัมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ แฟร์ ครั้งที่ 8 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา