ททท. ชวนเที่ยวอีสานสุขใจ สะสมเสบียงบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” จ.สกลนคร

 

 

esan (1)
esan (2)
esan (3)
esan (4)
esan (5)
1/5 
start stop bwd fwd

 

จังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชาวไทยทุกท่านได้มาเที่ยวอีสานสุขใจ สะสมเสบียงบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ณ วัดถ้ำพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

 

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ด้วยพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ซึ่งผู้ที่รู้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลองค์แรก และได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

 

          นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวว่า โดยในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ชาวไทยทุกท่านได้ร่วมทำบุญ รักษาศีลปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดสกลนครจึงได้กำหนดจัดงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” ณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร กิจกรรมภายในงานจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมบุญต่างๆ อาทิ พิธีบวชชีพราหมณ์ การปฏิบัติธรรม กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล  อันได้แก่ เจดีย์สิริมหามายา จำลองสถานที่ประสูติ, พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (เจดีย์พุทธคยา) จำลองสถานที่ตรัสรู้,  ธัมเมกขสถูป จำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนา, เจดีย์วิหาร จำลองสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง

 

          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ จ.สกลนคร ร่วมรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ขบวนแห่โคมบูชาเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน ณ วัดถ้ำพวง และนอกจากนั้นยังสามารถเดินทางไปกราบสักการะพระธาตุเชิงชุม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนคร นมัสการหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง และนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณนิคม

 

การเดินทาง    วัดถ้ำพวง หรือวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 22 จากจังหวัดสกลนครถึงสี่แยก อ.สว่างแดนดิน จากนั้นเลี้ยวจาก อ.สว่างแดนดิน ไป อ.ส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 ผ่านที่ว่าการอำเภอส่องดาว ขึ้นสู่วัดถ้ำพวง เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 13 กิโลเมตร

         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  โทรศัพท์ 042-513490-1  Facebook/tatnakhonphanom

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214